Để thực hiện thao tác xóa tài khoản và các dữ liệu liên quan đến tài khoản của quý khách xin vui lòng thực hiện các thao tác sau :

– Gửi yêu cầu xóa tài khoản đến địa chỉ email : hotro@luxycare.vn

Hoặc liên hệ HOTLINE : 0833344444 để được hỗ trợ nhanh chóng